Close

Zajímavosti o alimentech na děti

Nejčastěji v České republice soudy stanovují výživné na částce 2.000,-Kč měsíčně u dítěte do pěti let. Tak je to zprůměrováno. Dvě třetiny dětí mají přiznáno výživné v rozmezí 1.000-3.000,-Kč. Desetina dětí žije s výživným pod částkou .000,-Kč. Naopak desetina dětí pobírá výživné v rozmezí 4.500,- až 12.000,-Kč. Máme tu i extrémní výživné kolem 1,000.000,-Kč. (statistika z roku 2016) Nejvyšší výživné (podle našich informací), které přiznal soud ve Zlíně, je 70.000,-Kč.
Jen pro srovnání, minimální výživné v sousedním Německu na dítě začíná na částce přibližně 8.000,-Kč, na Slovensku je průměrné výživné přibližně 2.700,-Kč (údaje pro rok 2016).
Je nasnadě konstatovat, že české soudy by měly reagovat na vysoké náklady na děti a měly by citelněji zvyšovat výživné na děti, nikoli aby zůstalo jak dosud jen symbolické. Asi se nemůžeme poměřovat s Německem, kde jsou podstatně vyšší platy, nicméně bychom neměli zaostávat za Slovenskem. Naštěstí v posledních letech i naše soudy přitvrzují a důsledněji dbají na to, aby výživné odpovídalo odůvodněným potřebám dětí. Málokdy se už setkáváme s výživným, které by bylo nižší než 2.500,-Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *