Close

Právní služby

Naše kancelář se výrazně specializuje na trestní a rodinné právo (rozvod, výživné, vypořádání společného jmění manželů), v nichž máme dlouholeté a bohaté zkušenosti. Obhajoba obviněných a rozvodové právní poradenství jsou profilujícím znakem naší kanceláře. Pro naše klienty nabízíme též služby jako je převod nemovitostí, advokátní úschovu, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a dále komplexní obchodněprávní agendu pro fyzické a právnické osoby.

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní služby související s trestním právem

 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • zastupování v přípravném řízení, účast při vyšetřovacích úkonech
 • „vazební asistence“ – stálý kontakt s vazebně stíhaným, aktivní úkony směřující k propuštění z vazby
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv se specializací na dopravní nehody a nároky ze škod na zdraví a majetku


Rodinné právo
 • zastupování v řízení o rozvod manželství a úpravu práv k nezletilým dětem
 • právní služby při sporech o výživné, úprav práv k nezletilým dětem
 • výživné mezi manžely
 • vypořádání společného jmění manželů


Převody nemovitostí
 • sepisování darovacích, kupních a jiných typů smluv
 • ověřování podpisů
 • advokátní úschova (bezpečný způsob úhrady kupní ceny)
 • zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí naším daňovým poradcem
 • zajištění pojišťění nemovitosti ve spolupráci s naším finančním poradcem


Česká advokátní komora (ČAK) byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetovástránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Na tuto skutečnost se upozorňuje.