Close

Nezapomínejte na advokátní úschovu

Převádíte nemovitost, vypořádáváte společné jmění? Pak nabízíme pro naše klienty, kteří chtějí ochránit své peníze, nebo pro klienty, kteří potřebují zajistit, aby druhá strana splnila to, co si předem domluvili ve smlouvě, advokátní úschovu peněz.

Při úschově peněz složí jedna strana (např. kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet advokátní kanceláře. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran.  Mezi advokátem, kupujícím a prodávajícím je uzavřena smlouva o advokátní úschově. Konkrétní advokátní úschova se vždy registruje u České advokátní komory. Advokátní úschovu lze velmi vhodně využít např. při financování koupě nemovitostí hypotéčním úvěrem anebo pro případ, že nemovitost je již zatížena hypotékou.  Advokátní úschovu nabízíme jako službu buď samostatnou anebo jako součást služby zahrnující sepsání kupní smlouvy (smlouvy o vypořádání společného jmění manželů apod.) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí včetně zastupování v  řízení před katastrálním úřadem.  Cena úschovy např. u převodu nemovitosti v ceně 1,500.000,-Kč se pohybuje na částce 9.000,-Kč vč. DPH, což je částka nepatrná (jen 0,6% z kupní ceny) zejména s ohledem na rizika, že byste se jinak mohli stát obětí podvodníka a o své peníze či nemovitost přijít. Advokátní úschova Vám ochrání taková rizika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *